Dellholm Progress

Mitt namn är Kristina Dellholm och jag erbjuder samtalsstöd och coaching på min mottagning på Lilla Torg 7 samt digitalt.

• Bli genuint lyssnad på. Sortera dina tankar och känslor.

• Öka din känsla av att förstå dig själv och din situation. Stärk din känsla av sammanhang.

• Öka din självmedkänsla och din förmåga till empatisk inre dialog med dig själv.

• Hitta nya personliga mål och rutiner som lyfter dig framåt. Skapa en Livsplan.

Jag har i drygt 20 år erbjudit samtalsstöd och handledning till individer, par och chefer samt arrangerat utbildningar inom hälsoutveckling och kommunikation. I grunden är jag legitimerad företagssköterska samt högskoleutbildad hälsovetare. Mitt stora intresse för utveckling och lärande ledde in mig på rektorsprogrammet och jag har 10 års erfarenhet som skolledare. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag på olika sätt fördjupat mig inom samtalsstöd och coaching. Jag är specifikt inriktad på Compassion-effekten, Salutogenes (KASAM) och Giraffspråket (Nonviolent Communication).

Varmt välkommen att ta kontakt.