Höörs fastighets AB

Höörs Fastighets AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar kommunala verksamhetslokaler, bostäder samt kommersiella lokaler för kontor, handel och industri.

Bolaget är en aktiv part för att förverkliga kommunens övergripande mål, vision och tillväxtambitioner baserat på Höörs möjligheter till goda livs- och boendemiljöer samt utveckling av näringsliv och kommunal service.

Bolagets kärnverksamhet är att förvalta och bygga bostäder samt lokaler för kommunal verksamhet. Den strategiska inriktningen är att utifrån samhällsnyttiga, affärsmässiga och långsiktiga hållbara principer utveckla och förvalta bostäder och lokaler, samt utifrån kundens önskemål och behov tillhandahålla prisvärda och trivsamma bostäder och lokaler med god kvalitet och service.